หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ H311-LB
รายละเอียด :

Staright Shank Solid Mortising Tool

Drill diameter

HSS Spiral Flute

8

13

R.H.